Informace o zahájení cvičení a doplnění oddílu

06.09.2021 20:26

Cvičení Judo pro stávající A a B oddíl začíná ve čtvrtek dne 16. 9. 2021. B oddíl začíná od 16 - 17 hodin,  oddíl A od 17 - 18 hodin. Pro závodníky oddílu A budou tréninky kromě úterý a čtvrtku ještě v pondělí, čas a podrobnosti budou upřesněny.  

Organizace:  

Rodiče při vstupu do recepce sportovní haly odevzdají zástupci oddílu vyplněné a čitelné Čestné prohlášení o provedené kontrole u člena oddílu na bezinfekčnost dle usnesení vlády ČR ze dne 16. 8. 2021, odst. 16. Bez tohoto  potvrzení nebude umožněn vstup do tělocvičny Juda. Cvičení od 16. 9. 2021 do 30. 9. 2021 je pro členy oddílu zdarma. Ti co budou mít zájem od října v judu pokračovat  uhradí na účet oddílu  snížené oddílové příspěvky na druhé pololetí roku 2021 ve výši 2.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že z oddílu v průběhu epidemie Covid odešli tři trenéři nebude v letošním roce otevřen přípravný kurz. Oddíl však bude doplněn o pohybově a fyzicky zdatné a nadané jedince školního věku. Zájemci o judo, kteří splňují požadované předpoklady se mohou dostavit 16. 9. 2021 v 16 hodin do recepce sportovní haly v Davli i pro ně však platí vládní epidemiologické opatření včetně Čestného prohlášení. Prosíme rodiče, aby opravdu respektovali u nových zájemců o judo naše požadavky na pohybové schopnosti a fyzickou přípravu.

 

   Děkujeme za pochopení 

   Vedení oddílu Judo Davle-Štěchovice 

(Zároveň oznamujeme, že všichni trenéři oddílu byli řádně očkováni).