Nábor nových členů

10.08.2020 21:54
 
JUDO Davle-Štěchovice závodní oddíl s republikovou a mezinárodní
působností:
 
Pořádá dne 16. září 2020 od 17. hodin ve sportovní hale městyse
Davle, vedle ZŠ nábor do přípravého kurzu Juda s prvky sebeobrany.
 
Věk: 
Školáci do 12 let - máme zájem o pohybově nadané i neposlušné zájemce u děvčat
preferujeme zkušenosti z tance či gymnastiky. U případných zájemců, kteří již s judem
přišli do styku nebo přecházejí z jiného oddílu požadujeme potvrzení o složení zkoušky
na 6/5 kyu u starších zájemců 5 kyu.
 
Cvičení:  
Kurz bude trvat 4,5 měsíce a bude se konat každou středu od 17-18 hodin ve
zdejší hale a v tělocvičně oddílu Judo.
Výjimečně šikovní jedinci budou v průběhu kurzu přeřazování dle věku do B a A
závodního oddílu. Ostatní budou přeřazeni po skončení kurzu.
 
Cena kurzu: 2.500,- Kč
 
Kurz povedou zkušení - kvalifikovaní trenéři a republikoví závodníci oddílu.
 
Vedení oddílu