Příspěvky 2. pololetí 2016/2017

06.01.2017 23:02

Připomínáme povinnost zaplacení příspěvků do konce měsíce ledna 2017.

Příspěvky za druhé pololetí školního roku 2016/2017 je nutné uhradit do konce měsíce ledna 2017 a to ve stejné výši tedy 
2 500 Kč., na účet oddílu: č.účtu: 2848860349/0800. Zpráva pro příjemce - jméno.

 

Děti které nebudou mít zaplacené poplatky nebude vystavena licence ČSJu. Bez licence ČSJu není zajištěno pojištění a bez pojištění nebudou mít děti dovolený vstup na tatami.

V případě problémů s uhrazením poplatků, je přeci jenom po Vánocích a konec roku bývá finančně náročný, se obraťte na hlavního trenéra Ing. Málka.