Stěhování po 12 letech do nového prostoru

18.07.2016 22:28

Ve čtvrtek dne 16. 6. 2016 se ve staré tělocvičně ZŠ-Davle uskutečnilo po 12 letech poslední cvičení oddílu Judo Davle-Štěchovice, které bylo zaměřené na poskytnutí První pomoci při ev. zranění v tělocvičně při tréninku a jak se má zachovat člen oddílu mimo tělocvičnu pokud se stane účastníkem nehody, při které je potřeba zajistit První pomoc a vyrozumět IZS-Záchranku, Hasiče a Policii ČR.
 

Prezentaci První pomoci přednesl a názorně na členech oddílu oddemonstroval Mgr. Radek Benda ze stanice Záchranné služby v Davli. Po skončení školení o První pomoci členové oddílu, včetně rodičů pomohli přesunout zápasiště-tatami do nových prostor, které byly oddílu Judo za souhlasu vedení městyse Davle a po dohodě s Janem Laššákem uvolněny v prostorách sportovní haly městyse Davle, kde se hrál původně squash. Zde bude mít oddíl od srpna své pevné zázemí a na pevno položené zápasiště. V průběhu prázdnin budou tyto prostory upraveny a ve druhé polovině září 2016 se započne nová epocha oddílu v nových prostorách, kde nebude oddíl omezován tréninkovými hodinami a stavěním a bouráním zápasiště. Také v této době proběhne doplnění oddílu o nové členy tzv. přípravky.

 

O době konání doplnění oddílu budou noví zájemci na stránkách oddílu Judo včas informováni.
 
Na závěr bych rád poděkoval vedení městyse Davle za souhlas se změnou užívání sportovní haly pro potřeby oddílu Judo. A vedení ZŠ školy v Davli za úspěšnou dlohodobou 12ti letou spolupráci, která stejně bude i nadále, jak bylo dohodnuto s ředitelkou školy pokračovat.

 

Ing. Miloslav Málek, předseda a hl.trenér oddílu Judo Davle-Štěchovice