Vyhodnocení činnosti oddílu Judo Davle-Štěchovice za rok 2017

13.01.2018 10:31

Oddíl Judo měl k 31. 12. 2017 celkem zaregistrovaných 75 členů u ČSJu z toho v A-oddílu  bylo registrováno 14 závodníků, v B-oddílu a v přípravce bylo registrováno 43 závodníků.

K 31. 12. 2017 má oddíl registrováno celkem 7 trenérů, z toho jednoho trenéra a zkušebního komisaře 2. třídy a 6 trenérů 3. třídy a dva zkušební komisaře 3. třídy a také 2 cvičitelky Judo. Další trenérka 3. třídy bude moci být registrována v průběhu roku 2018 po dosažení plnoletosti.

Závodníci oddílu v počtu 224 se v roce 2017 zúčastnili celkem 31 závodů, na kterých získali 60 prvních míst, 43 druhých míst a 52 třetích míst.

Na krajském mistrovském přeboru Sčk 2017 získali závodníci oddílu 7 titulů přeborníků Sčk, 5 druhých míst a 3 třetí místa. V historii oddíl na těchto krajských přeborech získal v roce 2012 – 2 tituly, v roce 2013 – 3 tituly, v roce 2014 – 6 titulů, v roce 2015 – 8 titulů v roce 2016 - 4 tituly a v roce 2017 - 7 titulů, celkově získal oddíl za dobu svého trvání 30 titulů mistrů - přeborníků Sčk.

Mistrovství České republiky se v roce 2017 zúčastnili 4 závodníci:  Martin Dufek a Michaela Novotná v kategorii st. žáků a Klára Matoušková a Tomáš Kolman v kategorii ml. žáků,

Martin Dufek a ani Míša Novotná bohužel v letošním roce přestože na MČR dle bodů z Ranking listu postoupili oba ze 7. místa, pro zranění, které si způsobili na ČP v Teplicích týden před MČR do bojů o medaile nezasáhli. Druzí dva naši zástupci v kat. mladších žáků zase neunesli na MČR psychický tlak a nepostoupili z prvního kola. Medailové umístění oddílu i v roce 2017 zachraňovala Míša Novotná, která jako členka družstev děvčat Sčk získala na MČR stříbrnou medaili a tak po umístění v roce 2014 - 1. místo, v roce 2015 - 2. místo v roce 2016 - 2. místo v roce 2017 také 2. místo se stala v historii oddílu nejlepší a nejúspěšnější závodnicí v kategorii mladších a starších žáků, žákyň.

Na Mezinárodním pohárovém závodu konaném dne 25. 6. 2017 v Lucembursku se Martin Dufek umístil na 2. místě a naše mláďata obsadila v Berlíně na stejném závodě 3. prosince 2017 neuvěřitelná dvě druhá místa, Anička Weydová a Marek Pauzar a dvě třetí místa Matěj Pína a Matěj Lukáš.

Závěr letošního úspěšného vystoupení našeho Judo oddílu završilo 20 závodníků z A a B oddílu 16. prosince 2017 na prestižním pražském Vánočním turnaji konaném na Zbraslavi, kde naši zástupci získali v konkurenci nejlepších a největších pražských oddílů vynikající  4. místo, před třetí Yawarou, po druhé  Zbraslavi a prvních Vršovicích a získali pro naše městečko diplomy a medaile za skvělé umístění mezi nejlepšími pražskými oddíly, kdy i Spartu jsme nechali o jedno místo za sebou, úspěch byl určitě ještě lepší, kdy pro zvýšenou teplotu po zvážení nenastoupil letošní mistr Sčk Jakub Slanec a z rodinných důvodů se závodu nezúčastnili další dva letošní mistři Sčk Klára Matoušková a Vilda Špaček.

V roce 2017 působil oddíl již v nových prostorách, sportovní hale městyse Davle, kde se souhlasem vedení městečka a po dohodě se současným nájemcem haly panem Janem Laššákem, si zrekonstruoval v roce 2016 prostory po bývalém skvoši a položil zde napevno zápasiště-tatami. Oddíl Judo získal tak potřebný klid, ale i pevné zázemí pro další sportovní činnost, která se již čtvrtým rokem za sebou úspěšně odehrává na vrcholové republikové judo scéně.

Oddíl také prostřednictvím svého partnera Judo Ústí nad Labem v průběhu roku 2017 zajistil a finančně přispěl na účast našich závodníků na letním Judo táboru v Bedřichově. Tento tábor se uskuteční i v roce 2018 a opětovně bude určen pro nejlepší závodníky oddílu.

Dosažených úspěchů by nebylo bez svědomité a odpovědné práce všech trenérů a cvičitelů, kteří svoji práci vykonávají dobrovolně, ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu, ale také sponzorů, kteří na činnost oddílu prostřednictvím OS-Judo Davle-Štěchovice finančně a materiálně v roce 2017 přispěli.

Touto cestou jako hlavní trenér a předseda oddílu bych rád poděkoval všem našim sponzorům za jejich podporu, bez které by se realizace cílů oddílu nedala uskutečnit, závodníkům za vzornou reprezentaci a za příkladné sportovní chování a vystupování na závodech, kterých se za náš oddíl zúčastnili. Trenérům a cvičitelům oddílu za vzorné a příkladné vedení našich závodníků a vedení Městysu Davle za pochopení při změně a rekonstrukci cvičebních prostor pro oddíl a rodičům - trenérům za konkrétní pomoc při této rekonstrukci.

Co říci na závěr, naši závodníci oddílu Judo Davle-Štěchovice i v roce 2017 opětovně úspěšně a vzorně reprezentovali svůj oddíl, své ZŠ, ale hlavně naše malé městečko Davli jak po celé České republice, tak i v zahraničí.

Vážení přátelé, příznivci a podporovatelé našeho Judo oddílu slibujeme Vám všem, že i v roce 2018 se budeme snažit se udržet na republikové Judo scéně a ti menší se budou snažit získat co nejvíce úspěchů při krajských judo závodech, a tak co nejlépe propagovat jméno našeho městečka Davle, jehož název mají naši závodníci vytištěný na jmenovkách na svých kimonech.

Ing. Miloslav Málek, hl. trenér a předseda oddílu Judo Davle-Štěchovice