Vyhodnocení činnosti oddílu za 1. pololetí 2016

28.08.2016 10:31

Oddíl má k 30. 7. 2016 celkem 73 evidovaných členů v evidenci ČSJu z toho  66 členů oddílu má vystavenou platnou licenci pro závodní činnost v roce 2016.

Závodníci našeho oddílu v počtu 191 se od ledna do  června  2016  zúčastnili  celkem 21 závodů, na kterých  získali 25 prvních míst, 51 druhých míst a 34 třetích míst.  Na krajském mistrovství Sčk konaném dne 2. a 9. dubna získali naši závodníci  4 tituly mistrů Sčk, 6 druhých a 5 třetích míst. Umístění by bylo určitě ještě lepší, kdyby naši závodníci nebyli zařazeni po dvou ve stejné váhové kategorii. 

Šest závodníků, kteří se zúčastnili ČP v Ostravě, Jablonci nad Nisou a v Chomutově získalo potřebné body do Ranking listu ČSJu a tři závodníci získali navíc prémie za body za dosažená 3 třetí místa na těchto ČP, dva závodníci získali také  body za 1. a 2. místo na místrovství SČK, a tak je možné konstatovat, že 5 závodníků oddílu - Dufek, Padevět, Novotná, Pospíšil a Kolman májí již teď zajištěnou účast na MČR pro rok 2016 a šestému závodnikovi Hasilovi, který má 4,5 bodů se jistě podaří potřebné  body  získat při účasti na dalších dvou ČP, kterých se oddíl v letošním roce před MČR  plánuje zúčastnit. 

Závodníci Dufek a Pospíšil se zúčastnili mezinárodního závodu v Budapešti, kde se probojovali do druhého kola a následně se zúčastnili také mezinárodního judo campu a Michaela Novotná byla vybrána, aby reprezentovala oddíl - Sčk na MČR-2016.

Dalších 8 členů oddílu se v měsíci červenci-srpnu zúčastnilo Judo-táboru, který pořádal oddíl  Ústí nad Labem.

Po 12 letech se oddíl přestěhoval ze staré tělocvičny ZŠ-Davle, která pro potřebu závodní činnosti oddílu již nevyhovovala a přemístil se do objektu sportovní haly městyse Davle do prostor, kde se hrál squash, zde bude mít oddíl na pevno položené zápasiště-tatami, a také se mu zvýší  počet tréninkových hodin a rozšíří se  tak další treninkové možnosti oddílu a jeho členská základna. Získáním vlastních prostor k výcviku Judo a zvýšení tréninkových hodin umožní oddílu ještě více a lépe zkvalitnit jeho sportovně technickou a závodní činnost a také přípravnou činnost při výchově nových malých judistů.

 

Oddíl se  také  již 3. rokem  svými sportovními výsledky úspěšně řadí mezi přední Judo-oddíly v rámci celé ČR.

Ing. Miloslav Málek, předseda a hl. trenér oddílu Judo Davle-Štěchovice