Vyhodnocení činnosti oddílu za rok 2015

25.01.2016 15:29

Vyhodnocení oddílu Judo Davle-Štěchovice za sportovní rok 2015

---------------------------------------------------------

Oddíl má k 27. 12. 2015 registrováno u ČSJu celkem  101 platících členů, také má dva trenéry a zkušební komisaře II. třídy s mistrovskými stupni 3. a 2. Dan, 4 cvičitele s technickým stupněm 2 x  2 kyu a  2x 4 kyu. Dále má oddíl dva hostující trenéry III. třídy s mistrovskými stupni 2. a 1. Dan.  V oddílu A a B je celkem 57 členů z toho je 48 aktivních závodníků, 38 členů je v tzv. přípravce.

Od nového roku 2016 dojde k přesunu členů jak z B oddílu do A a z přípravky dojde k posunu do oddílu B, oddíl také jako každý rok někteří jedinci opustí. I tak oddíl v roce 2016 neplánuje významný nábor nových členů z důvodu plného zápasiště. Oddíl bude posilněn o závodníky z jiných oddílů, kteří maji zájem o přestup.

V průběhu roku 2015 se závodníci oddílu zúčastnili celkem 15 závodů na úrovni kraje, kde získali celkem 23 prvních míst,  36 druhých míst a 45 třetích míst. Navíc na mistrovství Sčk v Judo v roce 2015 získali závodníci oddílu celkem 8 titulů mistrů-přeborníků.

Závodníci oddílu v kategorii ml. žáků se zúčastnili celkem 6 pohárových závodů na úrovni ČR - Ostrava 2x, Jablonec n Nisou, Chomutov, Brno, Teplice, kde získali celkem 1x první místo - Novotná, 1x druhé místo - Dufek, 2x 3.místo -  Novotná  a na MČR v Ostravě získala Míša Novotná 2. místo a stala se vícemistryní-přebornicí v judo pro rok 2015. Martin Dufek skončil ve druhém kole.

V kategorii starších žáků a žákyň se na MČR probojovali Jaroslav Padevět a Doubravka Bílá.

Postoupit ze základní skupiny se jim však nepodařilo ale i tak konečné umístění podle bodů na Ranking listu ČSJu: Padevět 13. místo z 18 zúčastněných a Bílá 11. místo z 15 zúčastněných závodníků je doposud největší úspěch oddílu v této žákovské kategorii.

Co oddíl v nadcházejícím sportovním roce 2016 čeká: opětovná účast na všech závodech v Neratovicích a účast na krajském mistrovstcí Sčk v Judo s cílem obhájit 8 titulů mistrů přeborníků.

V kategorii ml. žáků  účast na vybraných pohárových závodech ČSJu s cílem získat body do Ranking listu a zajistit si tak účast na MČR-2016, stejný úkol čeká závodníky v kat. starších žáků. Celkový cíl pokusit se navázat na úspěch roku 2014-2015 a zajistit opětovnou účast oddílu mezi nejlepšími oddíly judo v rámci ČR.

Ve spolupráci s OS-Judo Štěchovice zajistit i pro rok 2016, ale i pro rok 2017 dostatek finančních prostředků, které umožní oddílu Judo Davle-Štěchovice i nadále úspěšně působit a sportovně vystupovat na republikové scéně ČR ev. i v zahraničí. Zajistit dostatek závodních kimon a sportovních souprav jak pro trenéry, tak i pro  závodníky A týmu.

Nováčky z tzv. přípravky průběžně připravovat na závodní činnost a reprezentaci oddílu na krajské úrovni.

Pro trenéry a cvičitelé oddílu průběžně zajišťovat zvyšování jejich odborné kvalifikace se zaměřením na výchovu a odbornou přípravu závodníků oddílu. Zajistit opětovné proškolení oddílu ve spolupráci se záchránáři z Davle v poskytování první pomoci.

Ve spolupráci s vedením městečka Davle zajistit pro oddíl judo stabilní  výcvikové sportovní prostředí, ve kterém nebude příprava závodníků a jejich trenérů ovlivňována malichernostmi.

Oddíl Judo Davle-Štěchovice se zase zavazuje, že bude i nadále vzorně a příkladně reprezentovat svoje městečko Davli a sponzory, kteří finančně na činnost oddílu aktivně přispívají.

 

Ing. Miloslav Málek-předseda oddílu