Vyhodnocení činnosti za rok 2011

17.01.2012 13:30

 

Judo Club TJ Slavoj Davle se v roce 2011  zúčastnil celkem 15 závodů. V první polovině školního roku to bylo závodů 9.  Čtyři závody se uskutečnily v Neratovicích, které měly mezi oddílový charakter s republikovou účastí závodníků. A jeden závod byl v Kralupech nad Vltavou. Dva závody byly přátelské v Praze 4 na Bulldogsu  a jeden závod byl pohárový s republikovou účastí v Teplicích  a jeden závod byl pohárový s mezinárodní účastí v Týně nad Vltavou. Na obou těchto prestižních  závodech jsme dosáhli na stupně vítězů. Ondřej  KUNCL se  v kategorii mláďat  umístil v Teplicích na Pohárovém  závodě  na 1. místě a Lukáš DVOŘÁK na mezinárodním závodě TYN CUP v Týně nad Vltavou byl ve své váhové  kategorii mladších žáků dokonce 3. Úspěch Lukáše DVOŘÁKA  je srovnatelný s naším loňským umístěním  na Zbraslavi, kde jsme také dosáhli jako oddíl na 3. místo a získali jsme  malý pohár.  

V uvedených závodech náš oddíl získal v první polovině  školního roku celkem 25  prvních míst, 21 druhých míst a 13 třetích míst.

Oddílu Judo se také podařilo za pomoci sponzorů pořídit v první polovině  roku 2011 nové, krásné, tatami-zápasiště na jehož nákupu  se sponzoři oddílu  podíleli ze 70 %.  Využívám této příležitosti, abych sponzorům, kteří na nové zápasiště svým finančním obnosem přispěli ještě jednou touto cestou moc a moc  poděkoval. 

Ve druhé polovině roku se závodníci oddílu zúčastnili  dalších  6 různých závodů, dva se uskutečnily   v Neratovicích,  dva v Praze 4  na  Bulldogsu  a  dva pohárové byly v Berouně a na Zbraslavi. V Berouně, kde jsme v loňském roce skončili na 5. místě, jsme letos měli pouze jednoho závodníka a to Ondřeje Kuncla, ostatní závodníky bohužel skolila nemoc, která se projevila ještě i v účasti na dalších závodech, jak v Neratovicích, na Bulldogsu,  tak  i na Zbraslavi. Proto umístění Ondřeje Kuncla  jak v Berouně , na Bulldogsu v Neratovicích  tak i na Zbraslavi na prvním místě bylo pro oddíl, alespoň částečné zadostiučinění.

Celý článek je umístěn v odkazu judo vyhodnocení za rok 2011.docx (18,7 kB).