Vyhodnocení roku 2013

02.01.2014 12:06

V úterý dne 17. prosince 2013 se ve staré tělocvičně ZŠ Davle za přítomnosti rodičů a závodníků  oddílu Judo, starosty městečka, ředitelky naší ZŠ a zástupce Judo Davle  uskutečnilo slavnostní vyhodnocení nejlepších závodníků  za rok 2013.  V úvodu přivítal přítomné hl. trenér oddílu judo  ing. Málek a představil přítomným nejlepší a nejúspěšnější závodníky a požádal  pana starostu Mgr. Jiřího Prokůpka a pani ředitelku ZŠ Mgr. Janu Hrubou, aby nejlepší závodníky osobně ocenili. Putovní oddílový pohár určený pro nejlepšího závodníka oddílu získal již po třetí za sebou a také do trvalého držení  Ondřej Kuncl. Ondřeji pak tento pohár předal  starosta městečka Davle Mgr. Jiří Prokůpek, zlatou medaili pak Ondrovi předala  pani ředitelka ZŠ Mgr. Jana Hrubá, stejně tak předala stříbrnou medaili za druhé místo  Martinu Dufkovi  a bronzovou medaili  za třetí místo naší nejlepší závodnici z řad děvčat - Míše Novotné. Od zástupce TJ Slavoj Davle dostali naši nejlepší závodníci sladkou odměnu a OS-Judo Štěchovice sportovní trička s napisy Judo. Vzácná návštěva vedení městečka Davle  předala také malý putovní pohár oddílu za nejlepší dosažený sportovní úspěch a výkon měsíce - Matyáši Meinczingerovi za 1. místo, které získal 14. prosince 2013 na pohárovém závodu na Zbraslavi.

  Vyhodnoceni nejlepší závodníci oddílu získali v roce 2013 následující umístění:  Ondřej Kuncl - mistr Sčk, 16x první a 2x druhé místo
                                                                                                                                    Martin Dufek - mistr Sčk, 11x  první a 4x druhé místo
                                                                                                                                    Míša Novotná - mistryně Sčk, 11x první a 3x druhé místo
 
 
 
A aby úspěchů nebylo v roce 2013 málo, vypravili se naši tři mistři ještě v sobotu 21. prosince 2013 na pohárový závod do Prahy na Folimanku, kde Ondřej Kuncl získal   1. místo a Martin Dufek a Míša Novotná 2. místo. Závodu se zúčastnilo celkem 10 oddílů s 98 závodníky z Prahy a okolních krajů a sešla se zde opravdu řada předních oddílů i závodníků. A tak i toto naše letošní zakončení je možné vyhodnotit jako velice úspěšné. Hlavně Ondřej Kuncl předvedl, že získaný zelený pásek 3.kyu si opravdu zasloužil a přesvědčil tak i některé přítomné funkcionáře a trenéry z ostatních oddílů, že ho nedostal zadarmo.
                                                    
                                                                                                                                     ing. Miloslav Málek hl. trenér a předseda oddilu Judo Davle-Štěchovice