Zápis ze schůzky z rodiči 13.4.2106

17.04.2016 21:24

Schůzka byla svolána hlavním trenérem a předsedou oddílu Ing. Málkem. 

Cílem schůzky byla informace o ceně jedné tréninkové hodiny, která stála rodiče závodníka B oddílu v roce 2015 při zaplacení ročního oddílového příspěvku 4.400,- Kč je cena za jednu hodinu 11,30 Kč a po zvýšení na 5000,- Kč stojí cena za hodinu 13,35 Kč.  Tímto sdělením a vysvětlením co vše tréninková hodina v sobě obsahuje, byla ze strany vedení oddílu záležitost ohledně oddílových příspěvků uzavřená!!!!!

V další části schůzky předal hl. trenér ing. Miloslav Málek svému zástupci ing. Milanu Bašemu Cenu starosty městyse Davle Za příkladnou práci s mládeží a za vzornou reprezentaci městyse Davle v rámci ČR. 

Dále byli rodiče seznámeni s přestěhováním oddílu Judo do nových prostor do sportovní haly městyse, kde bude oddílu umožněno natrvalo položit zápasiště-tatami. Oddíl nebude omezen

tréninkovými hodinami. Rozvoji oddílu, který působí již třetím rokem na republikové scéně stávající prostory v tělocvičně ZŠ Davle již nevyhovovaly.

V další části schůzky byli rodiče seznámeni s novými zásadami a kritérii, kterým se od nového školního roku budou závodníci řídit a jejichž výsledky budou mít zásadní vliv na finanční zvýhodňování a umisťování závodníka na Judo-tábory, Judo-Campy a hrazení nákladů závodníka při reprezentaci oddílu v rámci ČR (docházka, účast na závodech, výsledky).

Rodiče byli také seznámeni s připravovanou reorganizací jednotlivých oddílů, které budou nově rozděleny na přípravku pro předškoláky, školáky, C oddíl postupující z přípravky, B oddíl-závodní, kraj a A oddíl-závodní ČR a EÚ. Rozdělení oddílu  na jednotlivé pododdíly by mělo zkvalitnit jak výchovu nových závodníků, tak i zkvalitnění vlastní závodní činnosti závodníků z B a z A oddílů, včetně zvýšení tréninkových hodin. Na závěr trenéři Baše a Pecha, oba držitelé 2. dan, předvedli ukázku, jak by měli být rychlí závodníci oddílu při skládání zkoušky na vyšší pásek a jak při vlastním závodu.

Na závěr schůzky byl rodičům představen staronový trenér Jakub Pejcha 2. dan, trenér 3. třídy a rozhodčí 2. třídy, který se stal členem našeho oddílu Judo Davle-Štěchovice.

 

Zapsal ing. Miloslav Málek, předseda oddílu